Long An: Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn

STNN – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký quyết định phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Long An gồm 71 sông, kênh, rạch phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước và 12 ao, hồ, nguồn nước trong khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Công thông tin điện tử tỉnh Long An.

Theo đó, UBND tỉnh Long An giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tổ chức công bố Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Long An trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; thông báo tới UBND các huyện, thị xã, thành phố để niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Hằng năm, căn cứ vào Danh mục, Sở TN&MT Long An phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn; và xây dựng phương án, kinh phí cắm mốc chi tiết sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch.

Đồng thời, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 5 năm tiến hành rà soát, điều chỉnh danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định.

Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện biện pháp quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước cho Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã trong việc quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.

Đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu: không được gây sạt, lở bờ sông, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, kênh, rạch, hồ chứa; không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Thanh An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây