Phục hồi và phát triển rừng thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 4 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1662/QĐ-TTg phê duyêt đề án “Bảo vệ và phá triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong Đề án lần này khẳng định lại chủ trương và quan điểm nhất quán của Đảng về tầm quan trọng của rừng ven biển đối với việc giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đề án nhìn ra những điểm thiếu xót của những năm về trước và khẳng định Nhà nước sẽ tạo điều kiện để có những cơ chế chính sách phù hợp trong tình hình mới để vừa có thể thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế vừa có thể bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển được hiệu quả.

Đề án đưa ra ba nhiệm vụ chính để thực hiện được mục tiêu trên: bảo vệ rừng, khôi phục và phát triển rừng, tăng cường năng lực và phát triển sinh kế cho cộng đồng, người dân tham gia bảo vệ và phát triển vùng rừng ven biển. Trong đó cụ thể bảo vệ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng vùng ven biển hiện có, trồng mới 20.000ha rừng các loại bao gồm rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển và rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát  (trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ trồng mới 11.000ha) và làm giàu 15.000ha rừng ven biển các loại.

Nhằm thực hiện đề án có hiệu quả một số chính sách và giải pháp cũng đã được đưa ra trong đó cụ thể: thực hiện hiệu quả quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, tuyên truyền giáo dục và nâng cao năng lực, nhân thức về vai trò, giá trị của rừng, tiếp thu những khoa học – công nghệ hiện đại trên thế giới để áp dụng hiệu quả việc trồng và làm giàu tài nguyên rừng này và thực hiện những nhóm nhiệm vụ ưu tiên.

Chính phủ cũng giao cho các Bộ, Ban, Ngành liên quan nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Đề án này.

PV

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây