Nghiên cứu khoa học: Cần mài giũa kỹ năng thế mạnh, thích ứng liên...

Hiện nay nhân loại đang chứng kiến hai sự thay đổi lớn: những thay đổi vượt bậc trong thời đại công nghệ số của...

Hội nghị khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất tại Quy...

Sáng 6/12/2021, Hội nghị khoa học về các khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất (VCEES) đã khai mạc tại Trung...

Công trình Xanh Việt Nam 2021: Xây dựng và kiến tạo mô hình sinh...

Sau thành công của “Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2020”, BTC tiếp tục triển khai thực hiện chuỗi các hoạt động “Tuần...

Ứng dụng công nghệ để minh bạch nguồn gốc nông sản

Chủ động ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc nông sản ngoài việc cung cấp cho người tiêu dùng về nguồn gốc,...

Phát triển nông nghiệp huyện Quốc Oai theo hướng đô thị sinh thái, ứng...

Thực hiện trách nhiệm xã hội của cơ sở Giáo dục và nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố và chương trình...

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: Cần những giải pháp “bứt phá”

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là hướng đi tất yếu đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền...

Hội thảo khoa học với chủ đề “Robot và sản xuất thông minh”

“Robot và sản xuất thông minh” là lĩnh vực nền tảng chính và quan trọng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Vì vậy,...

Tọa đàm đối thoại chính sách “Định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng...

Sáng ngày 27/11/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công...

Hội thảo Nâng cao năng lực về chính sách, Sở hữu trí tuệ và...

Ngày 18/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ doanh nghiệp cùng với Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí...