Mục tiêu đến năm 2050: 100% nguồn nguyên liệu sẵn có từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản được sử dụng làm phân bón hữu cơ

STNN – Vừa qua, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050″ và xác định phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên nền sử dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp là hướng đi tất yếu của nông nghiệp Việt Nam.

Phân bón hữu cơ trên nền sử dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp là hướng đi tất yếu của nông nghiệp Việt Nam.
Hình minh họa – Nguồn: Bigboxtool.com.

Theo đó mục tiêu chung của đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế nguyên liệu hữu cơ sẵn có để sản xuất phân bón hữu cơ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cân đối dinh dưỡng vô cơ – hữu cơ để duy trì và nâng cao sức khỏe đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên trên 30% so với tổng số sản phẩm phân bón; Nâng công suất sản xuất phân bón hữu cơ của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên 5 triệu tấn/năm; Lượng phân bón hữu cơ công nghiệp sử dụng chiếm tối thiểu 30% so với tổng lượng phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp; Lượng phân bón hữu cơ sản xuất quy mô nông hộ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp đạt tối thiểu 20 triệu tấn/năm; Xây dựng được các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả trên 9 nhóm cây trồng chủ lực quốc gia (lúa, cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, cây ăn quả, rau, sắn); Ít nhất 80% số tỉnh, thành phố xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản có lợi thế của địa phương; Đạt 100% số tỉnh, thành phố có cán bộ kỹ thuật được tập huấn và tổ chức tập huấn cho các cơ sở buôn bán, người sử dụng về sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm và hiệu quả.

Đặc biệt, đến năm 2050, phấn đấu Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ cao trong khu vực, diện tích trồng trọt có sử dụng phân bón hữu cơ chiếm 50%; 80% số tỉnh, thành phố xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản có lợi thế của địa phương; 100% nguồn nguyên liệu sẵn có từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt,… được sử dụng làm phân bón hữu cơ trong cả quy mô nông hộ và sản xuất công nghiệp.

Đề án cũng nêu ra một loạt các nhiệm vụ nhằm thực hiện được các mục tiêu trên: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón; Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm phân bón hữu cơ; Phát triển và nhân rộng các công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ; Nâng cao nhận thức của người dân, chủ cơ sở buôn bán, doanh nghiệp sản xuất và cán bộ quản lý địa phương; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Triển khai các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ và xây dựng chuỗi liên kết; Thúc đẩy sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và sản xuất phân bón quy mô nông hộ; Thúc đẩy sản xuất các chế phẩm sinh học, vi sinh vật sử dụng trong sản xuất phân bón hữu cơ.

Bên cạnh đó, đề án đề xuất những giải pháp cấp thiết để thực hiện về chính sách, khoa học công nghệ, khuyến nông; đào tạo, tập huấn; thông tin, tuyên truyền; chuyển đổi số; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra và giám sát và đánh giá

Đề án cũng đề cập đến một số dự án cần ưu tiên thực hiện: Điều tra, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng các nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ trong nước; Điều tra, đánh giá tình hình khai thác, sử dụng vi sinh vật có ích trong sản xuất và thương mại hóa các loại chế phẩm, phân bón chứa vi sinh vật ở Việt Nam; Điều tra, đánh giá hiệu suất sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng chính ở các vùng sản xuất chủ lực của Việt Nam; Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón hữu cơ tại Việt Nam; Nghiên cứu và đề xuất tỷ lệ, cân đối, hợp lý giữa phân bón hữu cơ và phân bón vô cơ trên các cây trồng chủ lực tại các vùng sinh thái; Nghiên cứu phát triển các loại phân bón hữu cơ mới, hữu cơ chất lượng cao, phân bón hữu cơ sản xuất từ nông hộ; Đào tạo, tập huấn và truyền thông về phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ; Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu sẵn có từ phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm hữu cơ trong công nghiệp chế biến và rác thải sinh hoạt; Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm sinh học ủ các loại phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón để sản xuất các loại cây trồng.

Chi tiết đề án. Xem tại đây.

Chương Dương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây