Quảng Bình: Chuyển mục đích sử dụng 2,71352 ha rừng tự nhiên để thực hiện Dự án Đường nối từ bản Hang Chuồn đi Khe Nước Lạnh

STNN – Đó là nội dung của Công văn số 1074/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 2,71352 ha rừng rừng tự nhiên tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để thực hiện Dự án Đường nối từ bản Hang Chuồn đi Khe Nước Lạnh theo đề xuất, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát và thẩm định hồ sơ, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và các nội dung báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phê duyệt, điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo sử dụng ít nhất diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư Dự án rà soát, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định liên quan, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định; phối hợp với Bộ NN-PTNT cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, đảm bảo đúng quy định. Việc quyết định chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích rừng được nêu ở mục 1 văn bản này chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định có liên quan. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng rừng, đất tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định có liên quan, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng, gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai Dự án.

Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định hiện hành; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, chủ động xử lý theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đúng quy định.

Chi tiết công văn. Xem tại đây.

H.V

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây