Khi nào 65 hộ dân ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) được cấp “Sổ đỏ”?

TCĐT Sinh thái nông nghiệp nhận được đơn thư của người dân thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội phản ánh về việc 24 hộ là cán bộ, công nhân Công ty 86 (nay tách thành 65 hộ dân) được cấp đất ở và xây dựng nhà từ những năm 1983-1984 đến nay, nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sự việc này đã được người dân phản ánh từ nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền huyện Chương Mỹ giải quyết thỏa đáng và chưa có câu trả lời cho người dân, dù có ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và Sở TN-MT trong nội dung Văn bản số 1091/UBND-ĐT, ngày 15/4/2021.

Theo tìm hiểu của phóng viên, diện tích 22.695m2 vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Công ty Xây dựng Nông nghiệp, nay là Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 (Công ty 86) quản lý; các hộ dân là cán bộ công nhân viên của Công ty 86 được giao và sử dụng.

Ngày 30/10/2018, UBND huyện Chương Mỹ có Văn bản số 2778/UBND-TNMT yêu cầu Công ty 86 lập hồ sơ và có văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội cho phép bàn giao 65 hộ dân cư đang sử dụng đất được Công ty 86 về địa phương quản lý theo quy định.

Thực hiện yêu cầu của UBND huyện Chương Mỹ, ngày 24/08/2020, Công ty 86 gửi Tờ trình số 10/TT-CT, đề nghị UBND TP. Hà Nội về việc bàn giao đất của Công ty 86 cho các hộ cán bộ công nhân viên thuộc Xí nghiệp Xây dựng nông nghiệp 4 ở từ năm 1983-1984 để địa phương quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Theo đó, ngày 16/9/2020, UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 7976/VP-ĐT, trong đó Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng có ý kiến chỉ đạo: “Giao Sở TN-MT chủ trì phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát; căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tham mưu, đề xuất; báo cáo UBND Thành phố trong trước ngày 30/9/2020.”

Ngày 11/3/2021, Sở TN-MT có Văn bản số 1555/STNMT-TTr gửi UBND TP. Hà Nội, với nội dung: “Căn cứ thực tế quản lý, sử dụng đất của các tổ chức đã sử dụng diện tích đất nêu trên và các văn bản các cơ quan đã ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kính đề nghị UBND Thành phố có văn bản chấp thuận.”

Tại mục 6.2.1, văn bản của Sở TN-MT nêu rõ: “Bàn giao diện tích 22.695m2 do Bộ Nông nghiệp giao cho Công ty Xây dựng Nông nghiệp, hiện Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 quản lý nhưng 24 hộ công nhân (nay tách thành 65 hộ) đang sử dụng là đất chuyên dùng, cho UBND huyện Chương Mỹ quản lý, căn cứ quy hoạch được phê duyệt lập kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức đối với các hộ sử dụng đất chuyên dùng làm nhà ở, thu nghĩa vụ tài chính về việc chuyển mục đích sử dụng đất theo dúng quy định của pháp luật”.

Ngày 15/4/2021, UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 1091/UBND-ĐT gửi Sở TNMT và UBND huyện Chương Mỹ có ý kiến chỉ đạo như sau: “Đồng ý với kiến nghị của Sở TN-MT tại Văn bản số 1555/STNMT-TTr ngày 11/3/2021 về việc bàn giao 22.695m2 đất tại thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên cho UBND huyện Chương Mỹ để quản lý, giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Ngày 05/5/2021, Sở TN-MT có Tờ trình số 3075/STNMT-TTr gửi UBND huyện Chương Mỹ và Công ty 86 về việc thực hiện chỉ đạo UBND Thành phố tại Văn bản số 1091/UBND-ĐT, ngày 15/4/2021 về bàn giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng cho UBND huyện Chương Mỹ để quản lý theo quy định; trong đó, có nội dung kiến nghị UBND Thành phố chấp thuận, cụ thể:

“Bàn giao diện tích 22.695m2 do Bộ Nông nghiệp giao cho Công ty Xây dựng Nông nghiệp, hiện Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 quản lý nhưng 24 hộ công nhân (nay tách thành 65 hộ) đang sử dụng là đất chuyên dùng, cho UBND huyện Chương Mỹ quản lý, căn cứ quy hoạch được phê duyệt lập kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức đối với các hộ sử dụng đất chuyên dùng làm nhà ở, thu nghĩa vụ tài chính về việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật”.

“Giao Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 có trách nhiệm liên hệ với các Sở, ngành của Thành phố để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng theo quy định, hoàn thành các dự án và đưa đất vào sử dụng theo đúng quy hoạch đã phê duyệt.”

“Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài Nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Công ty 86 về đầu tư, đất đai và xây dựng theo quy định; báo cáo UBND Thành phố nội dung vượt thẩm quyền.”

Cũng tại Tờ trình số 3075/STNMT-TTr, Sở TN-MT thông báo tới các đơn vị và yêu cầu Công ty 86 liên hệ với UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Thủy Xuân Tiên thực hiện thủ tục bàn giao phần diện tích 22.695m2 tại thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên do Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 đang quản lý về UBND huyện Chương Mỹ để quản lý theo quy định. Về phía UBND huyện Chương Mỹ: Phối hợp với Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 để thực hiện thủ tục nhận bàn giao 22.695m2 đất tại thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên và thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và ý kiến của Sở TN-MT, ngày 25/5/2021, UBND huyện Chương Mỹ lại ra Văn bản số 1344/UBND-TNMT đề nghị hướng dẫn trình tự thủ tục việc bàn giao 22.695m2 đất tại thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên do Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 đang quản lý về UBND huyện Chương Mỹ tiếp nhận để tiếp tục quản lý.

Ngày 21/7/2021, Sở TN-MT có Văn bản số 5676/STNMT-CCQLĐĐ gửi Công ty 86 về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục thuê đất của Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86.

Trong đó, Sở TN-MT thông báo và yêu cầu Công ty 86 liên hệ với Chi cục Thuế huyện Chương Mỹ để được hướng dẫn và thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Liên hệ với Sở Xây dựng, UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Thủy Xuân Tiên thực hiện thủ tục bàn giao diện tích đất nói trên; đồng thời, hướng dẫn chi tiết bộ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Văn phòng Sở TN-MT (chi tiết như văn bản bên dưới).

Ngày 30/11/2021, Sở TN-MT đã tổ chức hội nghị liên ngành gồm 6 đơn vị liên quan: Sở TN-MT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP. Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ và Công ty 86. Tại kết luận làm việc, hội nghị thống nhất:  “Đề nghị UBND huyện Chương Mỹ thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1091/UBND-ĐT ngày 15/4/2021; UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Thủy Xuân Tiên thực hiện quản lý đất đai theo địa giới hành chính.”

Tiếp đó, ngày 26/12/2022, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục gửi Báo cáo số 921/BC-UBND gửi UBND Thành phố, trong đó có nêu khó khăn, vướng mắc: “Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng tổng hợp 86 đề nghị bàn giao khu đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ công nhân viên làm nhà ở (từ năm 1984) cho UBND huyện Chương Mỹ quản lý thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. Để có cơ sở tiếp nhận 22.695m2 đất, UBND huyện Chương Mỹ kính đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét hướng dẫn UBND huyện Chương Mỹ thực hiện quy trình thu hồi và nhận bàn giao đất của Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86.”

Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 nói gì? Tâm tư của người dân ra sao?

Trước những câu hỏi của bạn đọc, PV Sinh thái nông nghiệp đã tìm gặp đại diện Công ty 86. Bà Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Trước rất nhiều công văn và nhiều buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc bàn giao đất theo đề nghị của Công ty 86, diện tích đất 22.695m2 đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận bàn giao theo Văn bản số 1091/UBND-ĐT, ngày 15/4/2021, sau đó UBND huyện Chương Mỹ có văn bản đề nghị Sở TN-MT hướng dẫn bàn giao theo Văn bản số 1344 ngày 25/5/2021. Sở TNMT đã có văn bản trả lời, đồng thời tổ chức hội nghị liên ngành. Về việc này, ban lãnh đạo Công ty 86 rất đồng thuận và đồng hành phối hợp với các bên liên quan để người dân sớm được sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, về luật sử dụng đất đai làm nhà ở, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Việc này, Công ty 86 cũng rất mong muốn UBND huyện Chương Mỹ có hướng giải quyết sớm để người dân ổn định về tinh thần, tâm lý an cư lạc nghiệp.”

Đại diện của cư dân, ông Dũng – Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Xuân Thủy, người đã nhiều lần được mời tham gia các cuộc họp ở cấp xã, huyện – tỏ ra bức xúc: “Người dân chúng tôi rất mong sự sớm vào cuộc của chính quyền các cấp, để chúng tôi sớm có được giấy tờ sử dụng đất theo đúng quy định. Chúng tôi thật sự mệt mỏi vì phải mất rất nhiều công sức, thời gian họp, kiến nghị lên chính quyền các cấp trong thời gian qua.”

Thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, H. Chương Mỹ.

 Khi nào thì quyền lợi của người dân mới được giải quyết một cách thỏa đáng?

Trước bức xúc của người dân, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Như Vân, Phó Trưởng phòng, Phòng TN-MT huyện Chương Mỹ và nhận được câu trả lời: “Huyện Chương Mỹ đang phối hợp các bên liên quan. Tuy nhiên, huyện cần có văn bản hướng dẫn thu hồi đất từ UBND TP. Hà Nội và huyện cũng đã có Văn bản số 1344/UBND-TNMT, ngày 25/5/2021 đề nghị trình tự hướng dẫn thủ tục bàn giao 22.695m2 đất tại thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên do Công ty CP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Tổng hợp 86 về UBND huyện Chương Mỹ tiếp nhận để tiếp tục quản lý theo chỉ đạo.” Như vậy, câu trả lời của vị đại diện Phòng TN-MT huyện Chương Mỹ cũng là nội dung tại Văn bản số 1344/UBND-TNMT huyện Chương Mỹ trả lời Công văn số 1091/UBND-ĐT ngày 15/4/2021 của UBND TP. Hà Nội.

Việc huyện Chương Mỹ trả lời Công văn số 1091/UBND-ĐT của UBND TP. Hà Nội khiến người dân không khỏi băn khoăn, khi mà UBND Thành phố chỉ đạo phối hợp bàn giao theo địa giới hành chính đất đang do Nhà nước quản lý, và Công ty 86 sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng tự nguyện giao đất đang được 65 hộ dân cư sử dụng để huyện Chương Mỹ thuận tiện trong quản lý là hợp pháp và đúng theo nội dung chỉ đạo của Thành phố mà vẫn cần thêm “hướng dẫn thủ tục” (?). Với một quy trình công văn đến rồi công văn đi, cấp trên chỉ đạo và cấp dưới trả lời thành một vòng mà không có biện pháp rốt ráo thì đến khi nào quyền lợi của người dân mới được giải quyết một cách thỏa đáng?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tùng Gia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây