Nỗ lực nghiên cứu toàn cầu chứng minh những lợi ích quý giá của việc nuôi động vật có vỏ và rong biển

Một nghiên cứu toàn cầu mới cho thấy rằng nuôi trồng thủy sản có vỏ và rong biển mang lại những lợi ích mạnh mẽ và có lợi cho con người và hệ sinh thái đại dương.

động vật có vỏ
Rong biển và động vật có vỏ có thể hấp thụ chất dinh dưỡng dư thừa từ nước xung quanh

Các trang trại động vật có vỏ và rong biển cung cấp hải sản bền vững và có thể cải thiện môi trường xung quanh. Hàu, trai và các động vật hai mảnh vỏ khác được nuôi là một số trong những nguồn protein động vật bền vững nhất với môi trường. Trị giá ước tính 350 triệu đô la vào năm 2017, động vật có vỏ là hải sản biển có giá trị nhất được sản xuất thông qua nuôi trồng thủy sản ở Hoa Kỳ. Nuôi trồng rong biển cũng mang lại nhiều lợi ích cho cả con người và môi trường đại dương.

Trong một nghiên cứu mới, NOAA và các đối tác của họ đã sử dụng dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới để đo lường các dịch vụ hệ sinh thái do các trang trại nuôi động vật có vỏ và rong biển cung cấp. Nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này ước tính giá trị kinh tế của các dịch vụ này từ nuôi trồng thủy sản trên quy mô toàn cầu.

Các trang trại động vật có vỏ và rong biển được coi là ít đầu vào vì chúng không cần thức ăn, nước ngọt hoặc phân bón. Động vật có vỏ ăn tảo bằng cách lọc nó khỏi nước. Rong biển tự tạo thức ăn thông qua quá trình quang hợp như thực vật trên cạn. Chúng cũng có thể cải thiện chất lượng nước và tạo môi trường sống cho các loài khác.

Nghiên cứu cho thấy khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng dư thừa trong nước của động vật có vỏ và rong biển có giá trị như thế nào. Nó cũng làm nổi bật giá trị của môi trường sống mà nó cung cấp cho các loài cá quan trọng về kinh tế.

Hợp tác quốc tế tập trung vào các dịch vụ hệ sinh thái

Dự án là sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên, Đại học Melbourne và Đại học Adelaide ở Úc, Đại học mở Maryland, và Đại học bang Mississippi. Họ đã kiểm tra việc loại bỏ chất dinh dưỡng bằng cách nuôi trồng thủy sản ở 17 quốc gia và dữ liệu về môi trường sống của cá từ 10 quốc gia.

“Kết quả nghiên cứu này của một nhóm các nhà sinh thái học, nhà mô hình, chuyên gia trong ngành và nhà kinh tế đa quốc gia rất lạc quan, khẳng định rằng nuôi trồng thủy sản hai mảnh vỏ và rong biển là hai bên cùng có lợi cho sản xuất thủy sản cần thiết, cải thiện chất lượng nước và việc làm ở nông thôn. Suzanne Bricker, một nhà khoa học tại Trung tâm Quốc gia về Khoa học Đại dương ven biển của NOAA và là đồng tác giả của bài báo cho biết.

“Chúng tôi hy vọng rằng kết quả sẽ định hướng cho sự phát triển thông minh của việc nuôi mới và mở rộng nuôi trồng thủy sản bền vững hiện có ở nhiều quốc gia nhằm mang lại những lợi ích quan trọng cho con người và môi trường”.

Bricker và các đồng nghiệp của cô đã sử dụng dữ liệu từ Dự án Nuôi trồng Thủy sản GoPro của Phòng thí nghiệm Milford. Dự án đó sử dụng cảnh quay camera dưới nước để hiểu được sự tương tác giữa các thiết bị nuôi trồng thủy sản có vỏ và cộng đồng cá. Nghiên cứu cũng sử dụng nghiên cứu NOAA đang diễn ra về lợi ích chất lượng nước của nuôi trồng thủy sản có vỏ .

“Thật là bổ ích khi được làm việc từ quy mô địa phương đến quy mô toàn cầu trong dự án này. Julie Rose, một nhà sinh thái học tại NOAA Fisher, đồng tác giả cho biết.

Seth Theuerkauf, điều phối viên khoa học tại Văn phòng Nuôi trồng Thủy sản của NOAA, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng khi chúng tôi hướng tới sự tăng trưởng bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản biển ở Hoa Kỳ”.

“Nó cho thấy rằng nuôi trồng thủy sản có vỏ và rong biển – khi được thực hành và quản lý tốt – không chỉ là một hình thức sản xuất lương thực có tác động thấp và bền vững, mà còn có khả năng duy nhất để đóng góp vào các mục tiêu rộng lớn hơn là phục hồi và phục hồi hệ sinh thái”.

Loại bỏ các chất dinh dưỡng dư thừa

Nitơ là một chất dinh dưỡng đi vào nước ven biển từ nhiều nguồn do con người gây ra, như nông nghiệp, phân bón cỏ, hệ thống tự hoại và nước thải đã qua xử lý. Quá nhiều nitơ thúc đẩy tảo phát triển quá mức, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nước và sức khỏe con người. Khi động vật có vỏ lọc nước để hấp thụ thức ăn, chúng đang loại bỏ nitơ và sử dụng nó để xây dựng vỏ và mô của chúng. Các nhà nghiên cứu xác định mức chi phí bỏ ra như thế nào đối với dịch vụ loại bỏ nitơ này?

Các nhà nghiên cứu đã chỉ định chi phí bỏ ra cho các dịch vụ loại bỏ chất dinh dưỡng bằng cách sử dụng các khoản thanh toán được thực hiện cho các khoản tín dụng chất dinh dưỡng ở các khu vực mà các chất dinh dưỡng như nitơ được quản lý. Họ cũng chỉ định mức chi phí tránh được của các cách truyền thống để xử lý chất dinh dưỡng dư thừa — ví dụ, nâng cấp các nhà máy xử lý nước.

Xem xét ước tính 49 trang trại nuôi động vật có vỏ và rong biển đã loại bỏ trung bình khoảng 575 pound nitơ trên mỗi mẫu Anh. Đó là trọng lượng của một con gấu xám trên một mẫu Anh hàng năm. Có sự thay đổi đáng kể trong các ước tính vì tính đa dạng của các trang trại được xem xét. Đối với động vật có vỏ, giá trị của dịch vụ hệ sinh thái đó được ước tính vào khoảng 1,321 $ đến 7,739 $ mỗi mẫu Anh mỗi năm. Phạm vi nuôi trồng rong biển là 753 $ đến 10.110 $ mỗi mẫu Anh mỗi năm.

Cung cấp môi trường sống có giá trị

Dự án Nuôi trồng Thủy sản GoPro của Milford Lab thu thập dữ liệu về cách cá sử dụng lồng nuôi hàu ba chiều làm môi trường sống. Nó so sánh việc họ sử dụng các trang trại nuôi hàu với các môi trường sống ở rạn đá tự nhiên. Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ 26 nghiên cứu khác nhau để ước tính giá trị của môi trường sống do nuôi trồng thủy sản có vỏ và rong biển trên quy mô toàn cầu. Họ so sánh mức độ phong phú của cá giữa nuôi trồng thủy sản và địa điểm tự nhiên, bao gồm cả dự án nuôi trồng thủy sản của Milford Lab. Các nghiên cứu bao gồm 182 so sánh về độ phong phú của cá và 128 loài cá độc đáo.

Mức độ phong phú trên mỗi loài cá ở các trang trại cao hơn 1,6 lần so với các sinh cảnh khác. Bên cạnh việc tạo ra nơi kiếm ăn và ẩn náu khỏi những kẻ săn mồi, các trang trại còn là nơi sinh sống của cá con. Kết quả là, sản lượng cá tại các trang trại đã được tăng cường với mức trung bình khoảng 94 pound / mẫu Anh cá tăng thêm mỗi năm. Lượng cá bổ sung được sản xuất có thể trị giá 618 USD/mẫu Anh/ năm đối với nghề cá thương mại, hoặc 779 USD/mẫu Anh/năm đối với nghề cá giải trí. Nghiên cứu này cho thấy rằng các trang trại nuôi hàu có thể cung cấp giá trị môi trường sống tương tự cho cá khi các vỉa hàu được phục hồi.

Tìm địa điểm thích hợp cho trang trại

Nuôi trồng thủy sản mang lại lợi ích cho hệ sinh thái ở những khu vực mà môi trường sống tự nhiên có cấu trúc – chẳng hạn như vỉa hàu hoặc thảm cỏ biển – đã bị mất và quản lý chất dinh dưỡng dư thừa là một ưu tiên.

Các tác giả nhấn mạnh rằng việc phát triển nuôi trồng thủy sản có vỏ và rong biển có trách nhiệm là cần thiết. Điều đó có nghĩa là đảm bảo lợi ích của hệ sinh thái không bị suy giảm bằng cách chọn các địa điểm ảnh hưởng đến việc sử dụng đại dương hoặc hệ sinh thái tự nhiên khác.

Robert Jones, Trưởng nhóm Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu tại Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy việc nuôi thủy sản có vỏ và rong biển mang lại lợi ích kinh tế đáng kể vượt xa các sản phẩm được bán. “Việc thu được các giá trị kinh tế đáng tin cậy của các dịch vụ hệ sinh thái này cho phép xem xét các lợi ích này trong các quyết định chính sách công, bao gồm các hệ thống cho phép nông dân được bồi thường cho những lợi ích sinh thái mà họ cung cấp”.

Theo Mard.gov.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây