Cho phép quyết toán các chi phí thanh toán KCB BHYT vượt tổng mức dự toán

STNN – Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở KCB theo quy định, BHXH Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị BHXH trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo Nghị quyết số 144.

Theo đó, nhằm kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cơ sở KCB thực hiện cung ứng các dịch vụ y tế, đem lại quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT theo Luật định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí KCB BHYT (Nghị quyết số 144).

Mặt khác, với tinh thần sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở KCB theo quy định, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3986/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng (BHXH các tỉnh) về việc khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo Nghị quyết số 144.

Cụ thể, thực hiện theo Nghị quyết số 144, trong đó tại Khoản 3 của Nghị định này quy định: “Cho phép quyết toán, thanh toán chi KCB năm 2021 bằng chi phí KCB BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở KCB sau khi đã được cơ quan BHXH giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật BHYT năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13…”; trên cơ sở báo cáo thẩm định chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 và đề xuất thanh toán của BHXH các tỉnh theo Công văn số 3417/BHXH-CSYT ngày 10/11/2022 của BHXH Việt Nam, tại Công văn này, BHXH Việt Nam thông báo chí phí KCB BHYT được quyết toán bổ sung theo Nghị quyết số 144 cho các tỉnh, thành phố.

Hội nghị “gỡ vướng” cho công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT do BHXH Việt Nam chủ trì.

Đối với chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán trong dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán trong phạm vi dự toán năm 2021 cho các cơ sở KCB ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí KCB BHYT do BHXH Việt Nam cấp và thực hiện quyết toán vào quý 4 năm 2022 theo đúng quy định.

Đối với các chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, BHXH Việt Nam sẽ tạm cấp cho BHXH các tỉnh sau khi được Hội đồng quản lý BHXH phê duyệt. Về nội dung này, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB BHYT báo cáo cụ thể nguyên nhân vượt dự toán được giao trước ngày 10/01/2023.

Có thể thấy, BHXH Việt Nam đang phát huy rất tốt vai trò “đầu tàu” của mình về vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng thường xuyên có những hoạt động lan tỏa những lợi ích, giá trị, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT.

Cụ thể, mới đây BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3916/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số biện pháp để phục vụ Nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động yên tâm đón Tết.

Hay trước đó, để góp phần đảm bảo quyền lợi cho người hưởng chế độ BHXH được đầy đủ, kịp thời nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, trước đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3908/BHXH-TCKT đề nghị BHXH các tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1/2023.

Hoặc Chương trình rất nhân văn đã, đang được BHXH Việt Nam phát động và triển khai thực hiện là “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” trên phạm vi toàn quốc. Những người dân được trao tặng trong chương trình này bao gồm: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; Người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; Người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…

Sau khi phát động Chương trình, ngành BHXH Việt Nam đã huy động được khoảng 10.000 sổ BHXH và 120.000 thẻ BHYT trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Số sổ BHXH, thẻ BHYT này được huy động từ nguồn kinh phí ủng hộ 01 ngày lương do công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đóng góp và do các doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc tài trợ thông qua cơ quan BHXH các cấp.

Anh Đức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây