Không để tình trạng đất rừng chồng lấn trên đất nông nghiệp của bà con

Thời gian vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên & Môi trường và các địa phương ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh công tác đo đạc, rà soát đất đai để có tài liệu, số liệu xác định cụ thể 3 loại rừng đúng thực địa, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ không gắn với thực địa gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng.

đất
Ảnh minh họa

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm bố trí, cân đối quỹ đất lâm nghiệp theo các loại rừng một cách hợp lý, kết hợp hài hòa giữa sản xuất lâm nghiệp và nông nghiệp; trong đó rà soát, điều chỉnh đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất để đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Theo đó, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng, đối với quỹ đất có thể đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng thì xem xét giao cho người dân thiếu đất trên địa bàn sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

Theo Bộ TN&MT, hiện nay, thẩm quyền rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng và giao đất hầu hết đã phân cấp cho địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh (Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020), trong đó giao UBND tỉnh đẩy nhanh việc rà soát đất đai của các Ban quản lý rừng. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, các Sở ngành liên quan, các huyện, xã, Ban quản lý rừng (chủ rừng) đẩy nhanh rà soát đất đai theo mục tiêu Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bao gồm việc rà soát quy hoạch 03 loại rừng, làm cơ sở cho việc xác định các khu vực, vị trí được phép đưa ra khỏi quy hoạch để có quỹ đất bố trí cho người dân theo quy định.

Việc ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh công tác đo đạc, rà soát đất đai để có tài liệu, số liệu xác định cụ thể 3 loại rừng đúng thực địa sẽ giải quyết được những tồn đọng trong công tác quản lý và sử dụng tài nguyên rừng, tiến tới khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên rừng một cách hiệu quả.

H.S

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây