Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Bộ NN&PTNT (Ảnh: ML)

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025”.

Mục đích của Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp trong tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới có kiến thức, kỹ năng tay nghề cao và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Theo đó, hai bên sẽ tập trung phối hợp các nhóm nội dung chính gồm: Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, huấn luyện nông dân nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các diễn đàn nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; đăng ký và quản lý mã vùng trồng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vật tư nông nghiệp. Về xây dựng nông thôn mới, chú trọng thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường nông thôn và phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn….

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, trong mối quan hệ giữa nông nghiệp – nông dân – nông thôn, nông dân là chủ thể, là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực. Nông nghiệp luôn là “trụ đỡ” của nền kinh tế, đồng thời, có vị trí, vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế – xã hội – chính trị, an ninh của đất nước. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giữa hai bên có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, phải hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của nông dân, đồng thời, làm thế nào để nông dân có đủ năng lực để tự vươn lên làm giàu trong bối cảnh nông nghiệp chuyển từ sản xuất truyền thống sang hiện đại. Điều này phải được cả cán bộ nông nghiệp và hội viên nông dân ở địa phương cùng phối hợp thực hiện.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây