Dành 343,48 triệu USD triển khai dự án An toàn thực phẩm tại 5 địa phương

Dự án An toàn thực phẩm sẽ được thực hiện tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp trong thời gian dự kiến từ năm 2022 đến năm 2027, với tổng vốn dự kiến khoảng 343,48 triệu USD…

Ngày 9/7/2021 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì họp trực tuyến “Đẩy nhanh đề xuất dự án An toàn thực phẩm”.

Đây là Dự án An toàn thực phẩm do Ngân hàng thế giới (WB) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đề xuất, được Trung ương Đảng khóa XII rất quan tâm, coi đây là dự án quan trọng vừa để nâng cao giá trị nông sản, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe của người dân.

Anh toàn thực phẩm rất quan trọng

Dự án có tổng vốn khoảng 343,48 triệu USD; trong đó, vốn vay ưu đãi từ WB là 211,17 triệu USD, chiếm 61,6% tổng nguồn vốn; vốn đối ứng trong nước là 40,36 triệu USD, chiến 11,8% tổng nguồn vốn, và vốn tư nhân là 85,42 triệu USD, chiếm 24,9% tổng nguồn vốn.

Trong tống số 343,48 triệu USD, sẽ có 6 triệu USD vốn ODA không hoàn lại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chiếm 1,75% tổng nguồn vốn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hợp tác với WB để đề xuất Dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn Việt Nam” nhằm cải thiện hệ thống và cơ sở hạ tầng về quản lý an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ an toàn thực phẩm trong các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp được lựa chọn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Cho đến nay phần nội dung cơ bản của dự án đã được xây dựng bài bản, các tỉnh tham gia dự án cần sớm hoàn thiện phần công việc của mình theo đúng tiến độ được giao đồng thời thống nhất cao những nội dung để đồng hành cùng WB.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế xã hội của Thủ đô, đồng thời cũng tạo điều kiện các tỉnh lân cận phát triển.

Tại Dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sẽ thực hiện 4 hợp phần.
Hợp phần 1 là đầu tư thí điểm hệ thống trung tâm giao dịch nông sản hiện đại quốc gia.
Hợp phần 2 là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quản lý chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp an toàn quốc gia.
Hợp phần 3 là ứng dụng công nghệ, hoàn thiện thể chế, chính sách quốc gia về an toàn thực phẩm.
Hợp phần 4 là quản lý dự án.
Các tỉnh, thành phố tham gia dự án cũng được đề xuất thực hiện 4 hợp phần. Hợp phần 1 là cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp an toàn.
Hợp phần 2 là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Hợp phần 3 là đầu tư quản lý chất lượng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn.
Hợp phần 4 là quản lý dự án.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây