Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 525/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định công nhận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại Quyết định nêu rõ, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Long

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây