Văn bản chỉ đạo cập nhật diễn biến rừng năm 2021 của Cục Kiểm lâm

Cục Kiểm lâm vừa có công văn chỉ đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật diễn biến rừng năm 2021.

Cục Kiểm lâm đang phối hợp với Dự án tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững gọi tắt là SNRM2, trong đó thực hiện cải tiến một số chức năng của dữ liệu cập nhật diễn biến rừng (FRMS); phối hợp với các địa phương cập nhật ranh giới hành chính có thay đổi và chuẩn hóa dữ liệu phù hợp với quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều tra kiểm kê và theo dõi cập nhật diễn biến rừng.

Văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 để cập nhật diễn biến và tổng hợp báo cáo năm 2021.

Cục Kiểm lâm đã đề nghị các cấp có liên quan tại các địa phương rà soát tất cả diện tích rừng trồng, diện tích khoanh nuôi tái sinh đủ tiêu chí để thành rừng, tính toán tỷ lệ che phủ … và tổng hợp kết quả cập nhật diễn biến rừng tham mưu và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo theo quy định.

Trong văn bản đã nêu những hướng dẫn chi tiết để xác định những điều chỉnh địa giới hành chính, hướng dẫn chuẩn hóa các dữ liệu, sửa đổi lỗi dữ liệu liên quan đến các vấn đề của rừng.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây