1 triệu ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn – mục tiêu đến năm 2030

STNN – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa ban hành Kế hoạch “Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024 – 2030”. Theo đó, đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt khoảng 1 triệu ha, trong đó duy trì diện tích rừng trồng gỗ lớn hiện có là 500 nghìn ha và phát triển mới giai đoạn 2024 – 2030 khoảng 450 nghìn – 550 nghìn ha.

1 triệu ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn - mục tiêu đến năm 2030
Hình minh họa – Nguồn: VAFS.

Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái  

Bộ NN-PTNT đặt mục tiêu nâng cao năng suất rừng trồng thâm canh cây keo, bạch đàn và các loài cây lâm nghiệp khác trung bình đạt 20 m3/ha/năm vào năm 2025 và 22 m3/ha/năm vào năm 2030; giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng bình quân khoảng 1,5 – 2 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020; nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp.

Kế hoạch vạch rõ 6 vùng trồng tập trung 500.000 ha rừng mới: Trung du và miền núi phía Bắc 130.000 – 146.000 ha; vùng Đồng bằng sông Hồng 6.000 – 9.000 ha; vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 280.000 – 348.000 ha; vùng Tây Nguyên 25.000 – 35.000 ha; vùng Đông Nam bộ 7.500 – 10.000 ha; vùng Tây Nam bộ 1.500 – 2.000 ha.

Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024 – 2030 đặt mục tiêu phát triển vùng rừng trồng sản xuất gỗ lớn tập trung nhằm chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Bộ NN-PTNT xác định một số nhiệm vụ như: Rà soát quỹ đất và rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ hiện có đủ điều kiện để trồng mới, trồng lại rừng sản xuất gỗ lớn. Rà soát diện tích rừng trồng sản xuất hiện có theo loài cây, tuổi cây, loại đất để chuyển hóa từ rừng trồng sản xuất gỗ nhỏ sang rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết giữa tổ chức, cá nhân trồng rừng với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ gắn với quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Phát triển kinh tế lâm nghiệp theo chuỗi, đồng bộ

Bộ NN-PTNT đề xuất giải pháp về cơ chế hỗ trợ ban đầu (kinh phí) cho các chủ rừng kinh doanh gỗ lớn để cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo chuẩn quốc tế nhằm tăng giá trị sản phẩm và hội nhập thị trường quốc tế.

Đề xuất chính sách miễn hoặc giảm tiền thuê đất và thuế sử dụng đất, chính sách hỗ trợ đầu tư và tín dụng, bảo hiểm rừng trồng đối với những diện tích trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ lớn, nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình thực hiện.

Tạo cơ chế, chính sách để thu hút, huy động nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư trồng rừng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng sản xuất gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn.

Trong hệ thống giải pháp sản xuất rừng gỗ lớn, Bộ NN-PTNT đặc biệt ưu tiên việc tổ chức sản xuất chuỗi liên kết giữa tổ chức, cá nhân trồng rừng với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ gắn với quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng với mục tiêu thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 0,5 triệu ha; sản lượng khai thác diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng đạt trên 3 triệu m3 /năm.

Phát triển kinh tế lâm nghiệp theo chuỗi, đồng bộ, từ trồng rừng, khai thác, chế biến đến tiêu thụ phù hợp với quy mô, trình độ sản xuất và đặc điểm, lợi thế của từng ngành hàng, từng vùng; gắn với phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung.

Trần Thành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây