Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất chè theo hướng hữu cơ

Tại Việt Nam, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ được coi là hướng đi tất yếu cần phát triển mở rộng tại Việt Nam trong thời gian tới. Xác định nghiên cứu cây chè là thế mạnh, Viện KHKT Nông lâm miền núi phía Bắc đã giới thiệu nghiên cứu kỹ thuật sản xuất chè an toàn theo hướng hữu cơ.

Sản xuất chè hữu cơ được thực hiện dựa trên các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất bằng cách bổ sung phân ủ compost, bón phân hữu cơ sinh học/vi sinh hoặc kết hợp với chăn nuôi, trồng xen cây họ đậu, phủ đất, sử dụng các chất phòng trừ sinh học và các kỹ thuật phi hóa học khác để phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại… Thay vì sử dụng phân bón hóa học, nên bón phân vi sinh, đặc biệt là phân hữu cơ có hàm lượng nitơ cao trong vườn chè hữu cơ. Trên thực tế, sản phẩm phân bón sinh học được bào chế từ nấm Trichoderma harzianum và các vi sinh vật hữu hiệu khác đã được sử dụng rộng rãi trong canh tác chè hữu cơ tại Trung Quốc; phân bón hữu cơ phân giải chậm được sử dụng trong canh tác chè hữu cơ tại Nhật Bản (FAO, 2014). Cây họ đậu (Gliricidia sepium, G. maculate) có thể được sử dụng làm nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cánh đồng chè hữu cơ.

Các thí nghiệm trên đồng ruộng ở nước ta cho thấy, việc phủ đất bằng cách phủ lớp phủ và bón phân ủ giúp cải thiện chất lượng đất, kiểm soát thành công cỏ dại và tăng năng suất chè so với không xử lý; sử dụng vật liệu tủ là Tế guột và cỏ TD58 để tủ trên nương chè với độ dày 10 cm đã kết luận năng suất chè tăng 20,54% và hiệu quả kinh tế tăng 2,89 lần so với đối chứng, nếu được kết hợp với tưới nước, năng suất tăng 37,87% và hiệu quả kinh tế tăng 3,52 lần. Nghiên cứu của Nguyễn Hữu La cũng cho kết quả tương tự khi khẳng định tủ rác với lượng ≥ 20 tấn/ha đã làm năng suất chè tăng ≥ 17,82% so với đối chứng không tủ, tăng mật độ vi sinh vật đất, tăng độ pH đất và tỷ lệ chất hữu cơ (OM%). Nguyễn Hữu La và cộng sự khi nghiên cứu về sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên chè Shan trồng tập trung đã kết luận, bón bổ sung phân hữu cơ vi sinh làm năng suất chè tăng lên đáng kể, công thức bón 4 tấn/ha phân vi sinh + 300 kg NPK/ha và công thức bón 20 tấn phân hữu cơ/ha + 300 kg NPK/ha cho năng suất đạt 17,50 -17,60 tấn/ha, tăng 16,66 – 17,33% so với đối chứng (bón 300 kg NPK/ha); chất lượng chè qua thử nếm cảm quan đều đạt điểm thử nếm cao hơn so với công thức đối chứng. Việc sự dụng cây họ đậu (lạc, đậu tương) để trồng xen trên nương chè có tác dụng làm tăng hàm lượng mùn (8,9 – 18,0%) và đạm (15,0 – 16,7%) cho đất, đồng thời làm tăng năng suất búp chè 23 – 24%.

Theo Mard.gov.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây