Ai Len đứng đầu trong Chỉ số An ninh Lương thực Toàn cầu, Canada vượt qua Mỹ