Đặt mục tiêu tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030

Bộ NN-PTNT đặt mục tiêu tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 – 2030,. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ NN-PTNT đã và đang tiến hành hoàn thiện môi trường pháp lý. Xây dựng phát triển Chính phủ số. Xây dựng các chính sách, quy định pháp lý về lĩnh vực nông nghiệp theo hướng khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số.
Đồng thời, Bộ NN-PTNT sẽ phát triển hạ tầng, hệ thống dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số Phát triến hạ tầng Internet vạn vật (IoT) phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên ngành trong triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tích hợp, liên thông với hệ thống Một cửa Quốc gia, một cửa Asean.

Chuyển đổi số nhằm phát triển nông nghiệp giúp nông dân sản xuất nông sản chất lượng, với chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất.

Phát triển nền tảng số, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ của Bộ, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài. Xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích nông nghiệp số.

Phát triển dữ liệu số, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành về đất đai nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai phục vụ ứng dụng, dịch vụ Chính phủ số trong nội bộ Bộ NN-PTNT.

Bên cạnh đó, xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua nền tảng số. Thực hiện chia sẻ hiệu quả dữ liệu chuyên ngành của Bộ với các Bộ ngành và địa phương, mở dữ liệu của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ NN-PTNT xác định, cần phát triển ứng dụng, dịch vụ nội bộ, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ. Phát triển hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ kết nối, tích hợp theo thời gian thực với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ. Phát triển hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo.

Tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích họp chữ ký số giữa các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp. Thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của Bộ, đơn vị thuộc Bộ theo quy định. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ nghiệp vụ, chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài Bộ.

Đồng thời, Bộ NN-PTNT đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, chuyển đổi số và điện tử trong xử lý văn bản, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. Phát triển các hệ thống làm việc tại nhà, từ xa của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
Ứng dụng mạnh mẽ hiệu quả các công nghệ số mới như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), di động, internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội và các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ điện tử tại Bộ.

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và cổng tham vấn điện tử theo chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Xây dựng các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia giám sát hoạt động xây dựng thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của Bộ NN-PTNT.

PV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây