Lâm Đồng: Phải có quy hoạch chi tiết khi chuyển mục đích sử dụng đất sang du lịch canh nông

STNN – Đây là một trong những nội dung tại Thông báo số 172/TB-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, thống nhất chủ trương ban hành văn bản để thay thế quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông.

Ngày 16/5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Thông báo số 172/TB-UBND về kết luận của đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định đầu tư và quản lý hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thông báo này được ban hành sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với các Sở, ngành, cơ quan, địa phương trực thuộc.

Cụ thể, ngày 08/5/2023, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định đầu tư và quản lý hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, địa phương: Công an tỉnh; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND: TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận thống nhất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thay thế quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh) trên cơ sở kế thừa một số quy định tại quy chế tạm thời và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai quy chế tạm thời.

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ có văn bản quy phạm pháp luật mới về đầu tư và kinh doanh du lịch canh nông.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thống nhất bổ sung đối tượng áp dụng là các cá nhân và khuyến khích các hộ gia đình liên kết trong đầu tư và kinh doanh du lịch canh nông.

Đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư và kinh doanh du lịch canh nông thì tiếp tục áp dụng tỷ lệ, mật độ xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại quy chế tạm thời và phải có quy hoạch chi tiết phải phù hợp với quy hoạch có liên quan hoặc có dự án được phê duyệt để đầu tư du lịch canh nông. Đồng thời, phải thực hiện theo điều 52 Luật Đất đai, Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với vấn đề kinh doanh lưu trú du lịch trong cơ sở kinh doanh du lịch canh nông, áp dụng theo quy định của Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Việc đầu tư, kinh doanh lưu trú du lịch phải phù hợp với mục đích sử dụng đất và đảm bảo đầy đủ thủ tục về điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ sở kinh doanh cố tình làm trái thì cơ quan có thẩm quyền đình chỉ kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, các công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch (kể cả khu vực nông thôn), phù hợp với tỷ lệ, mật độ xây dựng đã quy định tại quy chế tạm thời. Các điểm du lịch canh nông đã được công nhận nếu hiện trạng không thay đổi quy mô so với thời điểm được công nhận thì tổ chức thẩm định để công nhận lại. Nếu các điểm đã được công nhận có thay đổi quy mô lớn hơn so với thời điểm được công nhận thì tiến hành lập dự án đầu tư để phê duyệt và triển khai trước khi tổ chức thẩm định, công nhận.

Để đăng ký đầu tư, đối với hộ gia đình có sẵn tài nguyên du lịch canh nông thì không cần phải lập dự án đầu tư nhưng phải đăng ký kinh doanh để đưa vào khai thác kinh doanh theo quy định. Đối với tổ chức thì sẽ thực hiện theo quy định tại Quy chế tạm thời và đối với hộ gia đình thì thẩm quyền chấp thuận thuộc về UBND cấp huyện.

Ngoài ra, thông báo kết luận của đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các quy định pháp luật về điểm du lịch để hướng dẫn các chủ thể làm hồ sơ công nhận theo quy định; trường hợp các chủ thể không có nhu cầu công nhận là điểm du lịch thì hướng dẫn để đảm bảo đầy đủ các điều kiện trước khi đưa vào khai thác kinh doanh.

Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo và tham khảo thêm ý kiến tư vấn của Vụ pháp chế – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định trước ngày 15/6/2023 và tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/6/2023.

Anh Đức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây