Nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Thông qua Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và tất cả các tầng lớp nhân dân về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền tới người dân và hộ kinh doanh tại chợ Văn La (Hà Đông, Hà Nội) về tác hại của rác thải nhựa. Ảnh: LÊ DUNG

Nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác số 13/CTr/BTGTW-BTNMT trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị về tài nguyên và môi trường. Vụ trưởng Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Vũ Minh Sơn cho biết: Thực hiện Chương trình phối hợp công tác, hai cơ quan đã phối hợp tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn các lĩnh vực tài nguyên và môi trường báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư… Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ động báo cáo và cung cấp cho Ban Tuyên giáo Trung ương những nội dung chính của các chính sách, dự án, đề án lớn có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền. Đồng thời, tích cực tham gia đầy đủ và hiệu quả các đoàn kiểm tra, giám sát khi được giao; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo… Đây là những lĩnh vực quản lý nguồn lực đầu vào của nền kinh tế, có ảnh hưởng lớn mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, sự phát triển bền vững của đất nước. Do vậy, từ khâu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đến tổ chức thực hiện rất cần có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân, doanh nghiệp. Với sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thông qua các cuộc khảo sát, truyền thông phản ánh thực tiễn khách quan, đưa nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đến các cấp chính quyền để hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên, hợp với lòng dân; tự chấn chỉnh, chỉ đạo, xử lý giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, ổn định chính trị, xã hội…

Hiện nay, tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống trên toàn cầu đang đặt ra những thách thức to lớn, đòi hỏi phải đưa công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu thành nhiệm vụ quan trọng, sống còn đối với toàn hệ thống chính trị. Không chỉ đòi hỏi đổi mới căn bản về nhận thức, tư duy mà còn phải kịp thời chuyển biến thành hành động cấp thiết, nhất là triển khai đưa Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống để dẫn dắt nền kinh tế dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon, kinh tế tuần hoàn. Để hoàn thành các mục tiêu quan trọng này, sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương là hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền. Thông qua đó, tạo sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội; lắng nghe ý kiến nhiều chiều từ nhân dân, doanh nghiệp… để xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, sự hài lòng của nhân dân.

Tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, để Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 – 2025 đạt kết quả, góp phần làm cho Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao trong thực tiễn, hai cơ quan cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, nhất là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu là yếu tố quyết định. Tới đây, có những nội dung quan trọng, nhân dân quan tâm rất cần được phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo định hướng tuyên truyền như: Đánh giá tổng kết, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; sơ kết việc thi hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Khánh Huy/Nhân dân

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây