Tháng 11/2023: Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 5,2%, sản lượng khai thác giảm nhẹ

STNN – Trong tháng, công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng và khai thác gỗ theo kế hoạch được đẩy mạnh. Diện tích thả nuôi và sản lượng thu hoạch các sản phẩm thủy sản trọng điểm tiếp tục gia tăng để đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu vào dịp cuối năm.

Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 11/2023 ước đạt 33,3 nghìn ha, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết không thuận lợi làm ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng mới; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 8,3 triệu cây, tăng 4,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.074,2 nghìn m3, tăng 2,6%. Tính chung 11 tháng năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 261,9 nghìn ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 92 triệu cây, tăng 4,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18,2 triệu m3, tăng 2,9%.

Diện tích rừng bị thiệt hại (tính đến hết ngày 15/11/2023) trong tháng là 30,2 ha, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu do rừng bị chặt, phá là 30,1 ha, giảm 35,7%. Tính chung 11 tháng năm 2023, cả nước có 1.690,7 ha rừng bị thiệt hại, tăng 61,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 1.021,1 ha, tăng 1,1%; diện tích rừng bị cháy là 669,6 ha, gấp 17,7 lần chủ yếu tập trung vào những tháng hè do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng thủy sản tháng Mười Một ước đạt 836,3 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 582,5 nghìn tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 134,7 nghìn tấn, tăng 7,0%; thủy sản khác đạt 119,1 nghìn tấn, tăng 2,4%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 550,6 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, cá đạt 368,1 nghìn tấn, tăng 4,2%; tôm đạt 121,4 nghìn tấn, tăng 7,8%.

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước do bắt đầu vào vụ thu hoạch cuối năm và xuất khẩu sang một số thị trường tăng cao. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 177,3 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việc áp dụng mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh giúp tăng sản lượng. Sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng ước đạt 88,6 nghìn tấn, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 24,7 nghìn tấn, tăng 3,8%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 285,7 nghìn tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 214,4 nghìn tấn, giảm 0,2%; tôm đạt 13,3 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm trước; thủy sản khác đạt 58 nghìn tấn, giảm 0,3%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 265,2 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thời tiết ngư trường không thuận lợi và các tàu đánh bắt đã dần thực hiện nghiêm quy định chống đánh bắt IUU nên sản lượng khai thác giảm.

S.G

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây