Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa: quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Quan Hóa đã được tăng cường; các vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời tạo được niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân, các cấp, ngành.

Ông Lê Văn Sơn – Phó Ban quản lý dự án Hạt kiểm lâm Quan Hoá đi kiểm tra rừng trồng của các hộ tham gia dự án

Nhận thức rõ rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi trường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào, các năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa luôn chú trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Huyện Quan Hóa có 83.616,53ha rừng, là một trong những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa, được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Ban quản lý các dự án Hạt kiểm lâm Quan Hóa cấp cây giống cho các hộ tham gia dự án

Trong thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực lâm nghiệp và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. Về công tác tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã phối hợp với các ban của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị từ huyện đến xã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hạt đã lồng ghép tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển rừng (BVPTR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được 134 buổi với trên 6.000 lượt người tham gia.

Ban quản lý các dự án Hạt kiểm lâm Quan Hóa cấp phân cho các hộ tham gia dự án

Ngoài ra, đơn vị đã chủ động thực hiện công tác chống khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép. Xác định vùng trọng điểm khai thác trái phép có diện tích 1.626,2ha tại 16 bản thuộc 9 xã, vùng trọng điểm xâm lấn rừng gần 100ha. Ngoài đưa kiểm lâm viên về công tác tại địa bàn xã để tham mưu cho chính quyền trong BVR tận gốc, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra an ninh rừng tại 9 xã trọng điểm rừng còn giàu tài nguyên và các tuyến đường trọng điểm; thực hiện nhiều giải pháp, từ công tác tuyên truyền đến tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đổi mới công tác trinh sát, phương thức hoạt động tuần tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để phát hiện và ngăn chặn các đối tượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công tác quản lý lâm sản, tang vật sau khi xử lý cũng được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát hoặc thiếu hụt. Kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản của các đơn vị, người dân trên địa bàn đúng quy định.

Kiểm lâm viên địa bàn cùng các hộ tham gia kiểm tra rừng trồng trong dự án

Về công tác phát triển rừng, năm 2021, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao trồng mới 300ha trên địa bàn. Trong đó, trồng rừng từ nguồn vốn mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững theo Quyết định 1511/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Giao Kế hoạch vốn chi tiết cho các hạng mục lâm sinh thuộc chương trình trồng rừng từ mục tiêu phát triển bền vững” đạt 100ha.

Trồng rừng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế năm 2021 theo Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2021 là 300ha.

Đến thời điểm hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã phối hợp cùng Ban phát triển rừng các xã, các bản trên địa bàn hướng dẫn, tuyên truyền cho các hộ tham gia trồng rừng do đơn vị làm chủ đầu tư trồng xong diện tích rừng được giao. Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Trần Ngọc Thông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa cho biết, thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu phát triển lâm nghiệp toàn diện và bền vững, gắn với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững; Bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, giữ vững an ninh rừng ổn định, thực hiện phương châm BVR tại gốc, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, không để xảy ra cháy rừng và thực hiện có hiệu quả công tác phát triển rừng.

Trần Thành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây