Lâm nghiệp và thủy sản 06 tháng đầu năm 2024 tiếp đà khởi sắc

STNN – Diện tích rừng trồng mới và thu hoạch gỗ 06 tháng đầu năm 2024 tăng cao do hoạt động xuất khẩu gỗ khởi sắc, giá gỗ nguyên liệu tăng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá, các địa phương chú trọng đầu tư nuôi thâm canh và bán thâm canh một số thủy sản chủ lực.

Ngành lâm nghiệp

Trong quý II/2024, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 90,8 nghìn ha, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 21 triệu cây, tăng 2,1%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 6.261,1 nghìn m3, tăng 7,3%. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 128,5 nghìn ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 44,6 triệu cây, tăng 2,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 9.928,4 nghìn m3, tăng 6,3% do hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ có nhiều khởi sắc từ đầu năm, giá gỗ nguyên liệu tăng nên người dân đẩy mạnh khai thác gỗ đến tuổi thu hoạch. Một số địa phương có tốc độ khai thác gỗ tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Quảng Ngãi tăng 15,3%; Thừa Thiên Huế tăng 14,5%; Quảng Bình tăng 14,0%; Yên Bái tăng 12,0%; Quảng Ninh tăng 8,3%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong quý II/2024 tính đến ngày 25/06/2024 là 851,8 ha, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích rừng bị chặt, phá 263,6 ha, giảm 39,6%; diện tích rừng bị cháy là 588,2 ha, tăng 23,4%. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, cả nước có 1.165,3 ha rừng bị thiệt hại, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích rừng bị chặt, phá là 481,4 ha, giảm 22,9%; diện tích rừng bị cháy là 683,9 ha, tăng 25,9%.

Ngành Thủy sản

Sản lượng thủy sản quý II/2024 ước đạt 2.439,5 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.727,1 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 366,6 nghìn tấn, tăng 4,1%; thủy sản khác đạt 345,8 nghìn tấn, tăng 2,4%. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản ước đạt 4.384,7 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 3.172,3 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 559,7 nghìn tấn, tăng 4,0%; thủy sản khác đạt 652,7 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý II/2024 ước đạt 1.364,3 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 884,1 nghìn tấn, tăng 3,9%; tôm đạt 326,8 nghìn tấn, tăng 4,4% do xuất khẩu thủy sản đã có những dấu hiệu phục hồi trở lại, nhất là trong quý II/2024 nên người dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 2.431,4 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.656,7 nghìn tấn, tăng 4,0%; tôm đạt 487,7 nghìn tấn, tăng 4,5%; thủy sản khác đạt 287,0 nghìn tấn, tăng 4,0%.

Sản lượng cá tra tăng so với cùng kỳ năm trước do diện tích nuôi cá tra với chu trình sản xuất khép kín có xu hướng tăng nên tiết kiệm chi phí sản xuất, năng suất và sản lượng cá tra tăng cao hơn. Sản lượng cá tra quý II/2024 ước đạt 462,1 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; tính chung sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt 831,8 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tôm tăng so với cùng kỳ năm trước do áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả. Sản lượng tôm thẻ chân trắng quý II/2024 ước đạt 233,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 73,2 nghìn tấn, tăng 2,3%. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 332,7 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 122,1 nghìn tấn, tăng 2,3%.

Sản lượng thủy sản khai thác quý II/2024 ước đạt 1.075,2 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 843,0 nghìn tấn, tăng 1,6%; tôm đạt 39,8 nghìn tấn, tăng 1,3%. Sản lượng thủy sản khai thác biển trong quý ước đạt 1.027,7 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.953,3 nghìn tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.515,6 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm đạt 72,1 nghìn tấn, tăng 0,9%; thủy sản khác đạt 365,6 nghìn tấn, tăng 0,7%.

Trần Thành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây