Phấn đấu trước Tết Nguyên đán không còn xe ùn tắc tại các cửa khẩu