Phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP

STNN – Đó là 1 trong 3 nhóm mục tiêu nêu trong Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai tối thiểu 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch; tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP cấp thành phố theo đúng quy định, phấn đấu có khoảng 400 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Ngoài ra, thành phố sẽ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình OCOP đến năm 2025 của thành phố và trung ương.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu này, UBND thành phố triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, căn cứ Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm được trung ương ban hành; Hội đồng OCOP thành phố sẽ tiến hành rà soát hồ sơ, tổ chức đánh giá, phân hạng theo quy định; tổng hợp, trình UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố; trình Bộ NN&PTNT nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đối với những sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Cùng với đó, tổ chức công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố kết hợp trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP nhằm hỗ trợ các chủ thế giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ, tìm kiếm nhà phân phối, mở rộng thị trường…

Các sở, ngành của thành phố cũng sẽ tích cực hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xây dựng và phát triển trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Thực hiện phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn nhằm tạo điều kiện giúp các chủ thể không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế…

Theo Hà Nội mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây