Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để tái cơ cấu ngành thủy sản

Ngày 17-12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND về ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch xác định mục tiêu là tạo được kênh thông tin kết nối huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để phát triển thị trường khoa học công nghệ, thực hiện chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngành thủy sản. Hằng năm, thành phố sẽ tổ chức 2-3 diễn đàn, hội thảo để phổ biến, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản. Mỗi năm, tổ chức 8-10 lớp tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, kỹ năng để ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng thủy sản với các đối tượng thủy sản chủ lực, đặc sản của thành phố.

Cùng với đó, thành phố rà soát, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi có sử dụng nước sạch của các sông, tạo sản phẩm thủy sản “sạch” cho người tiêu dùng Thủ đô. Thực hiện công tác điều tra, đánh giá về công nghệ nuôi một số đối tượng thủy sản chủ lực và các đối tượng có giá trị kinh tế cao trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống, các cơ sở nuôi thương phẩm các trang thiết bị công nghệ mới, hiện đại để xử lý, kiểm soát chất lượng nước trong quá trình sản xuất; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ xử lý môi trường, dịch bệnh thủy sản trong sản xuất; hỗ trợ phát triển công nghệ nuôi thâm canh. Xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ thủy sản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu quản lý, cập nhật, trao đổi thông tin trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy sản…

Kế hoạch cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và thực tế; ứng dụng và đánh giá tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; hỗ trợ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản; xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản của thành phố khoảng 24.000ha với tổng sản lượng đạt 119.434 tấn/năm. Năm 2021, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt 117.730 tấn; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.704 tấn…

Theo Báo Hà Nội mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây